Kan jag ta extra vitaminer, antioxidanter och naturläkemedel vid strålbehandling?

Det är önskvärt att man inte intar detta då fler och fler rapporter har visat försämrad effekt av strålbehandling.