Kan jag arbeta och motionera under strålbehandlingstiden?

Ja, i princip finns det inget hinder för samtidigt förvärvsarbete om det är möjligt och detta kan innebära fördelar såsom mindre besvär med trötthet, lättare att komma tillbaka till arbetet mm. Fysisk aktivitet vid cancersjukdomar har visat påtagliga positiva effekter med bland annat bättre livskvalité. Nyare studier har visat att det tom kan förbättra prognosen.