Kommer mitt immunförsvar försämras?

I de allra flesta fall innebär strålbehandlingen ingen eller endast marginell effekt på immunförsvaret. Om man strålbehandlar större delen av kotpelaren finns viss risk för påverkan.