Kan jag umgås med anhöriga, barnbarn etc.? Smittar jag ned mina kära med radioaktivitet?

Nej, från det man stänger av strålningen från strålbehandlingsapparaten finns det ingen strålning kvar varken i rummet eller din kropp som kan påverka någon annan i din närhet.